KIRJALLINEN KYSYMYS E-0983/03 esittäjä(t): Roberta Angelilli (UEN) komissiolle. Massan kunnan käyttämät Kulttuuri 2000 -ohjelmasta myönnetyt varat.