KIRJALLINEN KYSYMYS P-0180/02 esittäjä(t): Alain Krivine (GUE/NGL) neuvostolle. Espanja: antiglobalisaatioyksikköjen ja tietokannan perustaminen.