Neuvoston asetuksen N:o 17 19 artiklan 3 kohdan mukainen tiedonanto - Asia COMP/29.373 - Visa International (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)