Резолюция на Европейския парламент от 18 януари 2018 г. относно прилагането на Директива 2005/36/ЕО по отношение на регулирането и необходимостта от реформа на професионалните услуги (2017/2073(INI))