Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus: neuvoston asetus maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1255/1999 muuttamisesta"