2003/456/EY: Komission päätös, tehty 19 päivänä kesäkuuta 2003, neuvoa-antavien komiteoiden toiminnasta yhteisen maatalouspolitiikan alalla tehdystä päätöksestä 98/235/EY poikkeamisesta