KIRJALLINEN KYSYMYS E-0005/02 esittäjä(t): Chris Davies (ELDR) komissiolle. Asetus (EY) N:o 2037/2000 otsonikerrosta heikentävistä aineista ja sen tulkinta.