Rådets slutsatser av den 22 september 2003 om förstärkning av den EU-baserade läkemedelsindustrins konkurrenskraft