Conclusies van de Raad van 22 september 2003 betreffende de verbetering van de concurrentiepositie van de Europese farmaceutische industrie