Neuvoston päätelmät, annettu 22. syyskuuta 2003, Euroopan lääketeollisuuden kilpailukyvyn lujittamisesta