Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2003 όσον αφορά την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής φαρμακευτικής βιομηχανίας