Komission ilmoitus epäsuoria TTK-toimia koskevasta ehdotuspyynnöstä tutkimuksen, teknologisen kehittämisen ja esittelyn erityisohjelmassa "Käyttäjäystävällinen tietoyhteiskunta" (1998-2002) (IST-ohjelma)