Kommissionens forordning (EF) nr. 1561/2002 af 30. august 2002 om fastsættelse af restitutionerne for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I