2001/187/EY: Komission päätös, tehty 27 päivänä helmikuuta 2001, Italian hyväksytyistä kalanviljelylaitoksista tehtävästä luettelosta tehdyn päätöksen 98/357/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 459)