Cauza T-412/19: Acțiune introdusă la 28 iunie 2019 — Contu/Parlamentul