Asia T-412/19: Kanne 28.6.2019 — Contu v. parlamentti