Ehdotus: neuvoston päätös Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisestä assosiaatiosta tehdyn Euro-Välimeri-sopimuksen 84 artiklan täytäntöönpanoa koskevasta assosiaationeuvostossa vahvistettavasta yhteisön kannasta