Oikaistaan rajoitettu ehdotuspyyntö oikeus- ja sisäasioiden alalla - EuropeAid/116807/C/G/Multi (EUVL C 163, 12.7.2003)