KIRJALLINEN KYSYMYS P-0456/03 esittäjä(t): Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) komissiolle. Kreikan tietoyhteiskunta-alan toimintaohjelman viivästyminen.