Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.2949 - Finmeccanica/Telespazio) - Ärendet kan komma att behandlas enligt förenklat förfarande (Text av betydelse för EES)