Neuvoston ja Komission päätös, tehty 4 päivänä joulukuuta 1995, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tsekin tasavallan assosioinnista tehdyn Eurooppa-sopimuksen lisäpöytäkirjan tekemisestä #Yhdeltä puolen Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä toiselta puolen Tsekin tasavallan assosioinnista tehdyn Eurooppa-sopimuksen lisäpöytäkirja