Neuvoston asetukseen (ETY) N:o 4064/89 perustuva komission päätös (tehty 11/06/2002) keskittymän (Asia N:o COMP/M.2796 - SIEMENS / AEROLAS / JV) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan saksankielinen teksti on todistusvoimainen)