KIRJALLINEN KYSYMYS E-3557/02 esittäjä(t): Marie Isler Béguin (Verts/ALE) neuvostolle. Ympäristötuhojen ehkäisemiseen ja korjaamiseen keskittyvän eurooppalaisen pankin perustaminen.