Komission asetus (EY) N:o 2249/2001, annettu 20 päivänä marraskuuta 2001, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi