Mål C-168/18: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 19 december 2019 (begäran om förhandsavgörande från Bundesarbeitsgericht - Tyskland) – Pensions-Sicherungs-Verein VVaG mot Günther Bauer (Begäran om förhandsavgörande – Socialpolitik – Skydd för arbetstagare vid arbetsgivarens insolvens – Direktiv 2008/94/EG – Artikel 8 – Kompletterande pensionssystem – Skydd för rätten till ålderspensionsförmåner – Krav på miniminivå – Skyldighet för den tidigare arbetsgivaren att kompensera för en minskning av tjänstepensionen – Externt pensionsförsäkringsorgan – Direkt effekt)