Mål T-315/20: Talan väckt den 27 maj 2020 – TEAG mot kommissionen