Förstainstansrättens beslut av den 27 mars 2003 i mål T-398/02 R: Linea GIG Srl mot Europeiska gemenskapernas kommission (Interimistiskt förfarande – Konkurrens – Betalning av böter – Bankgaranti – Krav på skyndsamhet – Extraordinära omständigheter – Intresseavvägning)