Beschikking van de president van het Gerecht van eerste aanleg van 27 maart 2003 in zaak T-398/02 R: Linea GIG Srl tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen (Procedure in kort geding — Mededinging — Betaling van geldboete — Bankgarantie — Spoedeisendheid — Uitzonderlijke omstandigheden — Afweging van belangen)