Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 27. marts 2003 i sag T-398/02 R, Linea GIG Srl mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (Sag om foreløbige forholdsregler — konkurrence — betaling af bøde — bankgaranti — uopsættelighed — helt særlige omstændigheder — interesseafvejning)