Verordening (EG) nr. 1113/2001 van de Commissie van 6 juni 2001 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1387/2000 tot vaststelling van de geraamde balans voor de voorziening van de Canarische Eilanden met graanproducten waarvoor de in de artikelen 2 tot en met 5 van Verordening (EEG) nr. 1601/92 van de Raad bedoelde specifieke regeling geldt