Kirjallinen kysymys P-002853/11 David Campbell Bannerman (EFD) komissiolle. Irtisanoutuminen Euroopan ihmisoikeussopimuksesta ja pysyminen EU:n jäsenvaltiona