Ehdotus neuvoston päätökseksi puitesopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja Maltan tasavallan välillä Maltan tasavallan yhteisön ohjelmiin osallistumista koskevista yleisperiaatteista (13251/2001 - KOM(2001) 481 - C5-0585/2001 - 2001/0194(AVC))