Komission asetus (EY) N:o 633/2001, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2001, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien riisialan tuotteiden toimittamiseksi Kanariansaarille