Kommissionens förordning (EEG) nr 862/91 av den 8 april 1991 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 3491/90 om import av ris med ursprung i Bangladesh