asia C-592/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 19.12.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt College van Beroep voor het bedrijfsleven – Alankomaat) – Darie BV v. Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (Ennakkoratkaisupyyntö – Asetus (EU) N:o 528/2012 – 3 artiklan 1 kohdan a ja c alakohta – Biosidivalmisteen käsite – Tehoaineen käsite – Bacillus ferment -lajia sisältävä bakteerituote – Vaikutustapa, joka ei ole ainoastaan fysikaalinen tai mekaaninen – Välillinen vaikutustapa – Vaikutusaika)