Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/2043, annettu 11 päivänä joulukuuta 2020, täytäntöönpanoasetuksesta (EU) 2017/39 poikkeamisesta lukuvuosien 2019–2020 ja 2020–2021 osalta siltä osin kuin on kyse tuenhakijoiden tai oppilaitosten tiloissa koulujakelujärjestelmän puitteissa suoritettavista paikalla tehtävistä tarkastuksista