Zaak C-533/11: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 17 oktober 2013 — Europese Commissie/Koninkrijk België (Niet-nakoming — Richtlijn 91/271/EEG — Behandeling van stedelijk afvalwater — Arrest van Hof waarbij niet-nakoming wordt vastgesteld — Niet-uitvoering — Artikel 260 VWEU — Financiële sancties — Oplegging van forfaitaire som of dwangsom)