C-533/11. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2013. október 17-i ítélete — Európai Bizottság kontra Belga Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — 91/271/EGK irányelv — Települési szennyvíz kezelése — A Bíróság kötelezettségszegést megállapító ítélete — A teljesítés elmaradása — EUMSZ 260. cikk — Pénzügyi szankciók — Átalányösszeg vagy kényszerítő bírság kiszabása)