Sag C-533/11: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 17. oktober 2013 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget Belgien (Traktatbrud — direktiv 91/271/EØF — rensning af byspildevand — dom, hvorved Domstolen fastslår et traktatbrud — manglende opfyldelse — artikel 260 TEUF — økonomiske sanktioner — pålæggelse af et fast beløb og en tvangsbøde)