Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/384 2020 m. kovo 6 d. kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2020/47 dėl apsaugos priemonių, susijusių su labai patogenišku H5N8 potipio paukščių gripu tam tikrose valstybėse narėse, priedas (pranešta dokumentu Nr. C(2020) 1537) (Tekstas svarbus EEE)