Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/384, annettu 6 päivänä maaliskuuta 2020, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan H5N8-alatyypin esiintymiseen tietyissä jäsenvaltioissa liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/47 liitteen muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2020) 1537) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)