Spojené věci C-398/18 a C-428/18: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 5. prosince 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Superior de Justicia de Galicia - Španělsko) – Antonio Bocero Torrico (C-398/18), Jörg Paul Konrad Fritz Bode (C-428/18) v. Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social („Řízení o předběžné otázce – Sociální zabezpečení migrujících pracovníků – Nařízení (ES) č. 883/2004 – Předčasný starobní důchod – Vznik nároku – Příslušející částka důchodu, která musí přesahovat zákonnou minimální částku – Zohlednění pouze důchodu nabytého v dotyčném členském státě – Nezohlednění starobního důchodu nabytého v jiném členském státě – Rozdílné zacházení s pracovníky, kteří vykonali své právo na volný pohyb“)