Europeiska systemrisknämndens varning av den 27 juni 2019 om sårbarheter på medellång sikt inom bostadssektorn i Tyskland (ESRB/2019/11)2019/C 366/08