BETÆNKNING om den foreslåede udnævnelse af Ivana Maletić til medlem af Revisionsretten (C8-0116/2019 - 2019/0803(NLE)) Budgetkontroludvalget Ordfører: Indrek Tarand