Verordening (EEG) nr. 944/92 van de Commissie van 14 april 1992 betreffende de levering van zuigelingen- en babyvoeding in het kader van de noodmaatregelen ten gunste van de bevolking van Moskou en van Sint- Petersburg op grond van Verordening (EEG) nr. 330/92 van de Raad