asia T-737/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 30.4.2019 — Wattiau v. parlamentti (Henkilöstö — Sosiaaliturva — Yhteinen sairausvakuutusjärjestelmä — Sairauskulujen korvaaminen — Erityisesti unionin, Luxemburgin ja Entente des hôpitaux luxembourgeois’n tekemä sopimus yhteisessä sairausvakuutusjärjestelmässä vakuutettujen sairaalahoidon hinnoittelusta — Lainvastaisuusväite — Kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän kieltoa koskeva periaate — SEUT 18 artiklan ensimmäinen kohta — Perusoikeuskirjan 20 ja 21 artikla — Virkamiehiin sovellettavan yhteisen sairausvakuutussäännöstön 39 artikla)