Zaak T-97/92: Beroep, op 5 november 1992 ingesteld door L. Rijnoudt tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen