Neuvoston asetus (EU, Euratom) 2015/2264, annettu 3 päivänä joulukuuta 2015, Euroopan talousyhteisössä käytettäviä kieliä koskevista järjestelyistä huhtikuun 15 päivänä 1958 annettua asetusta N:o 1 ja Euroopan atomienergiayhteisössä käytettäviä kieliä koskevista järjestelyistä huhtikuun 15 päivänä 1958 annettua asetusta N:o 1 koskevien, asetuksella (EY) N:o 920/2005 käyttöön otettujen väliaikaisten toimenpiteiden jatkamisesta ja vaiheittaisesta käytöstä poistamisesta