2009/549/EY: Komission päätös, tehty 13 päivänä heinäkuuta 2009 , Euroopan tilinpäätösraportoinnin neuvoa-antavan ryhmän (EFRAG) hallintoneuvoston julkissektoritaustaisen jäsenen nimeämisestä