Neuvoston päätös, annettu 3 päivänä heinäkuuta 2020, jäsenten nimeämisestä tieteellis-tekniseen komiteaan 2020/C 223 I/01